onsdag 27. april 2011

Acer platanoides

Norway Maple in the spring. Vanlig spisslønn, bladene i ferd med å folde seg ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar