torsdag 11. mars 2010

Krokus

Jeg holder meg for det meste til småblomstrete "botaniske" krokus, men jeg har også noen av denne dyplilla 'Vanguard' - en storblomstrete sort.

Tenk at under den meterhøye snøfonna som er blitt brøytet over spireakrattet vårt, ligger disse helt klare til blomstring og skjønner bæret. Men det smelter fort nå.

2 kommentarer: